texelhuistehuur.nl

Boek nu voor 2019!!!

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bindend.

Prijzen
-        De prijzen, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst zijn bindend.
-        De prijzen gelden voor boekingen in 2019.
-        Na uw aanvraag tot reservering, ontvangt u binnen een werkweek een factuur van
         15% van de totale kosten.
-        Deze factuur is tevens uw boekings-bevestiging en dient binnen 2 weken betaald te zijn.
-        Indien de betaling niet binnen 2 weken is betaald, vervalt de boeking.
-        De restant factuur ontvangt u 2 maanden voor aanvang van de huurperiode.
         Deze factuur dient per omgaande voldaan te worden.
-        Bij boeking binnen 2 maanden van de huurperiode, ontvangt u een factuur van het totale bedrag.
         Deze factuur dient per omgaande voldaan te worden.


Annulering (wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten)
-        Bij annulering na facturering, worden administratiekosten ad. 12,50 in rekening gebracht.
-        Bij annulering binnen 2 maanden voor verhuurdatum, wordt 40% van het huurbedrag in
         rekening gebracht.
-        Bij annulering binnen een maand voor de huurdatum, wordt 80% van het huurbedrag in
       rekening gebracht.
Eindschoonmaak
-        U dient de woning opgeruimd en ‘bezemschoon’ op te leveren.
-        In het huis vindt u de data voor het aanbieden van de grijze container en de mogelijkheden
         voor papier en glas.
       Omdat het huisvuil 1x in de 14 dagen wordt opgehaald, kunt u vuil van de vorige gasten aantreffen.
       Wij vragen uw begrip hiervoor.


Huisdieren
-        U mag maximaal 2 huisdieren meenemen
-        U dient dit bij uw reservering kenbaar te maken
-        We berekenen extra schoonmaakkosten
-        U dient er zorg voor te dragen, dat uw dier de tuin niet als ‘uitlaatplek’ gebruikt.


Aansprakelijkheid
-        U bent aansprakelijk voor de door u of uw gasten veroorzaakte schade en/of overlast.
-        De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of letsel als gevolg van het verblijf in de woning
         of op het terrein.
-        De verhuurder is niet aansprakelijk voor schadeclaims, voortvloeiend uit overlast voor derden.
-        E.e.a. onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder cq hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk
         voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de reservering van de woning voortvloeien.